Forskrifter om kontroll med omsetning av maltekstrakt.

DatoFOR-1958-07-18-3904
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.08.1958, 01.01.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1927-04-05-§35
Kunngjort
KorttittelForskrift om omsetning av maltekstrakt

Gitt ved kgl. res. 18. juli og 3. oktober 1958 med hjemmel i alkohollovens § 35 annet ledd.

§ 1.Salg av maltekstrakt kan bare skje i emballasje som rommer inntil 70 centiliter.

Bestemmelsen i foranstående ledd gjelder ikke ved salg fra importør og tilvirker eller grossist til nærings- og industribedrifter som bruker varen i sin produksjonsvirksomhet. Den gjelder heller ikke for salg fra importør eller tilvirker til grossist.

§ 2.Salg av maltekstrakt må ikke finne sted når det er grunn til å anta at varen vil bli brukt til heimebrygging av øl eller til annen ulovlig fremstilling av alkoholholdig drikk.
§ 3.Overtredelse av disse bestemmelser er straffbar. Jfr. rusdrikklovens § 47.