Forskrift om gjennomføring av samordningsloven § 7 nr. 1 i relasjon til lov om pensjonstrygd for sjømenn § 5.

DatoFOR-1958-10-15-8686
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1959
Sist endretFOR-2000-11-17-1158
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordningslovens § 7

Fastsatt av Sosialdepartementet 15. oktober 1958 med hjemmel i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27. Endret 1 jan 1986, 17 nov 2000 nr. 1158 (bl.a. hjemmel). 

Ved samordning av pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn med tidligere opptjent pensjon i annen pensjonsordning, tas det ved beregning av hva pensjon for full tjenestetid vil utgjøre, jf. samordningsloven § 7 nr. 1, omsyn til hva pensjonen ville utgjort om også den tidligere opptjening hadde skjedd i Pensjonstrygden for sjømenn.

For tidligere opptjeningstid nyttes pensjonssatser for underordnet eller overordnet i lov om pensjonstrygd for sjømenn § 5, ettersom arbeidstakeren ved innlemmelsen i Pensjonstrygden for sjømenn tjenestegjorde som underordnet eller overordnet arbeidstaker.

0Endret ved forskrift 17 nov 2000 nr. 1158.