Forskrift om sammenlegging av tjenestetid for rett til pensjon (samordningsforskrift 3).

DatoFOR-1958-11-25-4078
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammenlegging av tjenestetid, pensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 25. november 1958 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Ved sammenlegging av tjenestetid etter samordningsloven § 6, skal tjenestetiden for person som fortsetter i stillingen utover pensjonsalderen, ikke regnes med i sammenslåingen før fra det tidspunkt vedkommende tar ut pensjon.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1959.