Forskrifter om epidemiske sykdommer og klimatsykdommer som stilles likt med yrkesskade.

DatoFOR-1959-07-24-7
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1959 s 970
Ikrafttredelse01.01.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1958-12-12-10-§10
Kunngjort
KorttittelForsk. om epidemisk sykdom mm som yrkesskade

Kapitteloversikt:

Fastsatt med hjemmel i § 10 i lov om yrkesskadetrygd av 12. desember 1958. - Gjelder fremdeles for yrkesskader som er inntruffet før 01.01.1971.

I.

Følgende klimat-sykdommer og epidemiske sykdommer skal stilles likt med yrkesskade etter nevnt lov:

A)Epidemiske eller smittsomme sykdommer i fordøyelsesorganene:

Cholera asiatica

Amoebiasis

B)Andre bakterielle smittsomme sykdommer:

Pestis

C)Sykdommer som skyldes spirocheter:

Leptospirosis (smittsom gulsot)

D)Virussykdommer:

Variola (kopper)

Febris flava (gul feber)

E)Rickettsioser:

Febris exanthematica (typhus exanthematicus)

Febris exanthematica per pulicem muris (flekktyfus ved rottelopper)

Febris exanthematica, Typhus tropicus (herunder Tsutsugamushi eller japansk flodfeber)

F)Malaria og andre protozoinfeksjoner (unntatt amoebiasis):

Malaria vivax

Malaria quartana

Malaria tertiana (maligna)

Malaria ovalis

Malaria mixta

Malaria haemoglobinurica (blackwaterfeber)

Malaria alia et non definita

G)Følger av kulde og lav temperatur under arbeid i ishavsstrøk.
H)Følger av sterk varme og sol under arbeid i tropiske eller subtropiske strøk.

II.

Sosialdepartementet kan bestemme at andre klimat-sykdommer og epidemiske sykdommer enn nevnt under I skal stilles likt med yrkesskade i lovens forstand.

III.

Disse bestemmelser trer i kraft 1. januar 1960.