Forskrift om kommunale eller fylkeskommunale gavepensjoner (samordningsforskrift 36).

DatoFOR-1959-10-30-4109
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunale/fylkeskomm. gavepensjoner

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 30. oktober 1959 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

For kommunale og fylkeskommunale gavepensjoner som er bevilget til tidligere ansatte gjelder følgende:

Hvis pensjonene ytes etter fastsatt regulativ og slik at den som oppfyller visse på forhånd fastsatte krav har rett til pensjon, vil den tilståtte pensjon omfattes av samordningslovens bestemmelser, selv om pensjonene betegnes som bevilget pensjon, gavepensjon e.l.

Pensjonen faller derimot utenfor samordningsloven hvis den tilstås etter individuell prøving av den enkelte søker uten støtte i noe regulativ.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1967.