Forskrift om forbud mot oppankring på et område utenfor Andøya flystasjon.

DatoFOR-1961-01-20-1
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 1961 s 40
Ikrafttredelse20.01.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1914-08-18-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om mil. forbudsområde, Andøya

Fastsatt ved kgl.res. 20. januar 1961 med hjemmel i lov av 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter § 1. Fremmet av Forsvarsdepartementet. 

Med hjemmel i lov om forsvarshemmeligheter fastsettes et forbudt område for oppankring for fartøyer utenfor Andøya flystasjon, med følgende avgrensninger:

Vikanberget til 69° 19′ N - 16° 12′ Ø til 69° 17,2′ N - 16° 13,6′ Ø til Haugnes lykt.