Forskrifter om meniges æresord til fienden. 

DatoFOR-1962-11-09-1
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertII 1962 s 410
Ikrafttredelse09.11.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§25, jf RFOR-1949-06-10
Kunngjort
KorttittelForskrift om meniges æresord til fienden

Menige, korporaler og tilsvarende skal ikke avgi æresord til fienden hvis de blir tatt til fange.