Forskrifter vedr. egentlige militære kommandosaker (jfr. Grunnlovens §§ 28 og 31).

DatoFOR-1963-03-08-8
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertII 1963 s 107
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1975-09-19-2
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§28, LOV-1814-05-17-§31
Kunngjort
KorttittelForskrift om militære kommandosaker

Kapitteloversikt:

I

Egentlige militære kommandosaker (jfr. Grunnlovens §§ 28 og 31) omfatter:

a)Mobiliseringsplaner,
b)Sammendragnings- og oppmarsplaner (tilsvarende planer for Sjøforsvaret),
c)Forsvarsplaner,
d)Krigsoppsetningsplaner for Kystartilleriet.

II

Saker under punkt I som fremmes ved kgl.res. på kommandovei, sendes av Forsvarssjefen til Forsvarsministeren.

III

Forsvarsministeren kan pålegge Forsvarssjefen å være tilstede når han foredrar saken for kongen.

Hvis Forsvarsministerens foredrag avviker fra forslag som er lagt frem fra den øverste fagmilitære ledelse, plikter han å referere den fagmilitære ledelses standpunkt.

IV

Når Forsvarsministeren foredrar saken for kongen, skal også Statsministeren og Utenriksministeren være til stede.

V

Utkast til kongelig resolusjon på kommandovei skal leveres Forsvarsministeren personlig og direkte og arkiveres ved Forsvarsministerens forsorg.