Resolusjon om norsk statshøyhet over visse undersjøiske områder.

DatoFOR-1963-05-31-1
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1963 s 573, II 1963 s 275
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§1
Kunngjort
KorttittelResolusjon om visse undersjøiske områder

Fastsatt ved kgl.res. 31. mai 1963. 

Havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder utenfor kysten av Kongeriket Norge er undergitt norsk statshøyhet for så vidt angår utnyttelse og utforsking av naturforekomster, så langt havets dybde tillater utnyttelse av naturforekomstene, uten hensyn til de ellers gjeldende sjøgrenser, likevel ikke ut over midtlinjen i forhold til andre stater.