Forskrift om yrkesskadetrygd for lotter og flysøstre.

DatoFOR-1964-09-04-8677
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse04.09.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1958-12-12-10-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om trygd for lotter og flysøstre

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 4. september 1964.

I.

I medhold av lov om yrkesskadetrygd av 12. desember 1958 nr. 10 § 1 punkt 1 annet ledd, bestemmes at følgende grupper av personer i Forsvarets tjeneste skal omfattes av trygden:

1.Lotter under kurser og øvinger.
2.Flysøstre under kurser og øvinger og under ambulanseflyging som Forsvarets Sanitet eller Flyvåpenet gjennomfører.

II.

Denne resolusjonen trer ikraft straks.