Forskrift om det generelle samordningssystemet (samordningsforskrift 1).

DatoFOR-1966-12-31-4076
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om det generelle samordningssystemet

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 31. desember 1966 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Har pensjonisten flere pensjons- og trygdeytelser som omfattes av samordningsloven, foretas samordning i følgende rekkefølge:

1.
a)Samordning av tjenestepensjoner innbyrdes.
b)Samordning av pensjoner fra personskadetrygd innbyrdes.
2.Samordning av tjenestepensjon med pensjon fra personskadetrygd.
3.Samordning av pensjon fra tjenestepensjonsordning med folketrygdens ytelser, foretas i denne rekkefølge:

Tilleggspensjon (inkl. ventetillegg av denne), særtillegg, grunnpensjon, (inkl. ventetillegg av denne).

4.Samordning av pensjon fra personskadetrygd med folketrygdens ytelser foretas i denne rekkefølge:

Tilleggspensjon (inkl. ventetillegg av denne), særtillegg, grunnpensjon og ventetillegg av grunnpensjon.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1967.