Forskrift om enkepensjon som er delt mellom enke og fraskilt hustru (samordningsforskrift 21).

DatoFOR-1966-12-31-4097
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om enkepensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 31. desember 1966 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Når enkepensjon fra tjenestepensjonsordning er delt mellom enke og fraskilt hustru, skal fradraget etter samordningslovens §§ 19 og 22 fordeles i forhold til antall påbegynte år hver av dem har vært gift med avdøde.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1967.