Forskrift om forbud mot fangst av Ross-sel.

DatoFOR-1968-07-05-1
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1968 s 955, II 1968 s 433
Ikrafttredelse05.07.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1951-12-14-1-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fangstforbud av Ross-sel

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 5. juli 1968 i medhold av § 3 i lov av 14. desember 1951 om fangst av sel.

I

Det er forbudt å fange eller avlive Ross-sel (Ommathophoca rossi) på landområdene eller på fastisen i Antarktis sør for 60° sørlig bredde.

II

I havområdene sør for 60° sørlig bredde er det forbudt å fange eller avlive sel som oppholder seg i sjøen.

III

Denne resolusjon trer i kraft straks.