Forskrift om tjenestepensjon/personskadetrygd - folketrygdpensjon. Rekkefølgen (samordningsforskrift 15 og 30).

DatoFOR-1969-05-19-4091
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse19.05.1969
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om tjenestepensjon/personskadetrygd

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 19. mai 1969 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Ved samordning av pensjon fra tjenestepensjonsordning og/eller personskadetrygd med pensjon fra folketrygden, skal fradrag for grunnpensjon først gjennomføres etter at det er gjort eventuelt fradrag for folketrygdens tilleggspensjon.

Tilsvarende som for tilleggspensjon gjelder for særtillegg og ventetillegg beregnet av tilleggspensjon at samordning for disse ytelser skal skje før samordning av grunnpensjon finner sted.

II

Forskriften trer i kraft straks.