Forskrift om fastsettelse av rente på grunnkjøpsobligasjoner

DatoFOR-1969-10-17-8569
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak, LOV-1814-05-17-§75
Kunngjort
KorttittelForskrift om rente på grunnkjøpsobl.

Kapitteloversikt:

I

Rentesatsen for statens grunnkjøpsobligasjoner som utstedes fra og med 17. oktober 1969 til 5 3/4 % p.a.