Forskrift om at midler avsatt etter lov av 19. juni 1969 nr. 72 ikke uten særskilt samtykke skal kunne brukes til investering i skip. 

DatoFOR-1970-03-13-1
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1970 s 480, II 1970 s 219
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§4b.
Kunngjort
KorttittelForskrift om avsatte midlers investering i skip

1. Med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distrikstutbygging § 4 b, bestemmes, at midler som er avsatt etter lovens § 1 ikke kan brukes til investering i skip eller annet fartøy uten samtykke av Finansdepartementet. Departementet kan sette vilkår for samtykket.
2. Bestemmelsen under punkt 1 gjelder ikke for fartøy bestemt til bruk under fiske og fangst.