Forskrift om utvidelse av Svalbardutvalgets stedlige virkeområde m.v.

DatoFOR-1971-08-06-3434
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2001-12-14-1390 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forSvalbard og Jan Mayen
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort
KorttittelForskrift om Svalbardutvalgets virkeområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. august 1971. Endret 14 des 2001 nr. 1390.

I.

Det interdepartementale svalbardutvalgs stedlige virkeområde utvides til å omfatte de øvrige polarområder. Utvalgets betegnelse endres til Det Interdepartementale polarutvalg. 

Merknad:

Se kgl.res. 6. januar 1965 om den sentrale administrasjonsordning for Svalbardsaker og om opprettelse av et Svalbardutvalg, og instruks for Svalbardrådet, fastsatt av Justisdepartementet 12. august 1981.