Bestemmelse om fritak for avgifter ved universitet og høgskoler for østerrikske studenter.

DatoFOR-1973-08-24-5
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 1973 980, II 1973 543
Ikrafttredelse24.08.1973
Sist endretFOR-1989-12-22-1273
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-05-09-19-§15.
Kunngjort
KorttittelForskrift om avgiftsfritak, østerrikske stud.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 24. august 1973. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. (Ved resolusjon 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Utdannings- og forskningsdepartementet).

I

Østerrikske statsborgere som studerer ved norske universiteter og høgskoler fritas for å betale immatrikuleringsavgift, eksamensavgift og andre avgifter til universitetene og høgskolene under forutsetning av tilsvarende fritak for norske studenter i Østerrike.