Forskrift om bekreftelse av underskrift på eksigible gjeldsbrev.

DatoFOR-1973-10-26-4
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1973 1218, II 1973 627
Ikrafttredelse01.01.1974
Sist endretFOR-1992-12-04-897
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-7-§3, jf. LOV-1992-06-26-86
Kunngjort
KorttittelForskrift om eksigible gjeldsbrev

Hjemmel: Fastsatt 26. oktober 1973 i medhold av lov 13. august 1915 nr. 7 om tvangsfullbyrding § 3 nr. 6.
Endringer: Endret (opphevet, gjelder fortsatt for gjeldsbrev utstedt før 1 jan 1993) 4. desember 1992 nr. 897. 

I medhold av lov 13. august 1915 nr. 7 om tvangsfullbyrding § 3 følgende forskrifter om bekreftelse av underskrift på gjeldsbrev som er umiddelbart tvangsgrunnlag etter denne lovbestemmelse:

3.1 Namsmyndigheten kan godta et gjeldsbrev som tvangsgrunnlag etter lovens § 3 nr. 6 selv om underskriften ikke er bekreftet på foreskreven måte, såfremt det finnes ubetenkelig fordi mangelen etter forholdene har mindre betydning, og det for øvrig er klart for namsmyndigheten at underskriften er ekte.
1Forskriften er opphevet av forskrift 4 des 1992 nr. 897. Gjeldsbrev utstedt før 1 jan 1993 kan likevel fortsatt godtas som tvangsgrunnlag for utlegg etter nr 3 i forskriften.