Forskrifter om adgang til anke til Trygderetten for medlemmer av kommunale pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse.

DatoFOR-1974-03-15-5
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1974 s 257
Ikrafttredelse15.03.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-12-16-9-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om anke til Trygderetten (for KL)

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mars 1974. Fremmet av Sosialdepartementet.

I.

I medhold av lov av 16. desember 1966 nr. 6 om anke til Trygderetten § 1 nr. 2 bestemmes at vedtak om individuelle rettigheter og plikter i pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse som opprettes etter vedtekter godkjent av Kommunal- og arbeidsdepartementet 8. januar 1974, skal kunne ankes inn for Trygderetten.

II.

Bestemmelsen trer i kraft straks.