Forskrift om overføring av fullmakter til Forbruker- og administrasjonsdepartementet vedrørende Norsk lysingsblad.

DatoFOR-1975-03-07-8625
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1975 s 124
Ikrafttredelse07.03.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1946-10-11-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om fullmakt - Norsk Lysingsblad

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 7. mars 1975. Fremmet av Forbruker- og administrasjonsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) i medhold av lov nr. 1 av 11. oktober 1946 om Norsk lysingsblad.

1.

Det overdras til Forbruker- og administrasjonsdepartementet å meddele unntak etter lovens § 2 fra påbudet om at ledighet i embeter og andre statsstillinger skal kunngjøres i Norsk lysingsblad.

2.

Det overdras til Forbruker- og administrasjonsdepartementet å gi forskrifter etter lovens § 3 om driften av Norsk lysingsblad, således også, reglene om hvilke lysninger som kan tas inn i bladet.

3.

Delegasjonsbestemmelsen fastsatt ved kgl.res. av 5. desember 1947 I og II oppheves.

4.

Dette vedtak trer i kraft straks.