Forskrifter om forbud mot omsetning og bruk av farlig smellende pyrotekniske varer som kinaputter, kasteknall, knallkorker og liknende.

DatoFOR-1975-04-11-4
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1975 s 189
Ikrafttredelse11.04.1975
Sist endretFOR-1995-04-27-394
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1982-11-19-66 jf. LOV-2011-06-24-29-§33, LOV-2011-06-24-30-§13-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot kinaputter m.v.

Gitt ved kongelig resolusjon 11. april 1975.
Tilføyd hjemmel: Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 33.
Endringer: Endret ved forskrift 27 april 1995 nr. 394 (endret hjemmelsgrunnlag).

§ 1.Omsetning og bruk av farlig smellende pyrotekniske varer som kinaputter, kasteknall, knallkorker og liknende er forbudt.
§ 2.Forbudet trer i kraft straks.