Forskrift om hastighetsgrenser ved prøving av bremser.

DatoFOR-1976-11-15-2
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1976 s 780
Ikrafttredelse15.11.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om prøving av bremser

Vedtatt av Samferdselsdepartementet 15. november 1976 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 6 åttende ledd. 

Bestemmelsene i vegtrafikkloven § 6 annet og sjette ledd om maksimalhastighet får ikke anvendelse ved kjøring som foretas for prøving av bremser på kjøretøy i samsvar med Vegdirektoratets Bestemmelser om kjøretøy, Hovedgruppe 15. Det er en forutsetning at kjøringen skjer på trygg måte og at den foretas på avstengt område utenfor veg etter skriftlig oppdrag fra Vegdirektoratet.

Vedtaket trer i kraft straks.