Forskrifter om overprisavskrivning på fartøy bestemt til bruk under fiske og fangst.

DatoFOR-1977-01-07-9405
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1977 s 10
Ikrafttredelse07.01.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om overprisavskr. for fiskefartøy

Fastsatt ved kgl.res. av 7. jan. 1977 i medhold av § 3 annet ledd i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging. Fremmet av Finansdepartementet. 

1.Det kan uten samtykke av departementet foretas overprisavskrivning etter § 3 i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging på fartøy bestemt til bruk under fiske og fangst.
2.Disse forskrifter trer i kraft straks.