Forskrifter om frist for anvendelse av midler avsatt til premiefond til folketrygda.

DatoFOR-1977-04-22-9891
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1977 s 298
Ikrafttredelse22.04.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-07-07-8-§5, LOV-1967-07-07-8-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om frist for bruk av premiefond

Fastsatt ved kgl.res. av 22. april 1977 med hjemmel i §§ 5 og 9 i lov av 7. juli 1967 nr. 8 om skattefri avsetnad til premiefond for arbeidsgjevaravgift til folketrygda. Fremmet av Finansdepartementet. 

1. Avsatte midler etter lov av 7. juli 1967 nr. 8 med tillegg av renter, må anvendes til betaling av arbeidsgiveravgift innen 30. november 1977.
2. Norges Bank tilbakebetaler arbeidsgiveren midler som er innestående pr. 1. desember 1977.
3. Ved anvendelse av midlene i samsvar med punkt 1 og tilbakebetaling etter punkt 2, kommer de alminnelige regler i loven med tilhørende forskrifter til anvendelse.
4.Disse forskrifter trer i kraft straks.