Forskrift om fastsettelse av rente på statens grunnkjøpsobligasjoner

DatoFOR-1977-12-23-8568
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak, LOV-1814-05-17-§75
Kunngjort
KorttittelForskrift om rente på statens grunnkjøpsobl.

Kapitteloversikt:

I

Renten på grunnkjøpsobligasjoner som utstedes fra 1. januar 1978 fastsettes til 7 3/4 pst. p.a.