Forskrifter om unntak fra lov og forskrifter om brannfarlige varer.

DatoFOR-1978-02-17-2
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1978 s 76
Ikrafttredelse17.02.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om unntak fra brannfarligvareloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res 17. februar 1978. Fremmet av Kommunaldepartementet.

I

Med hjemmel i lov om brannfarlige varer av 21. mai 1971 § 1 tredje ledd unntas følgende bestemmelser i loven og forskriftene for militære avdelinger under feltforhold:

1.Lovens §§ 28, 10 og 11.
2.Lovens §§ 21 og 22, idet det fastsettes at oppbevaringstillatelse ikke skal være nødvendig under feltforhold.