Forskrift om matloven, Svalbard.

DatoFOR-1978-06-01-3389
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2004-01-09-67
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om matloven, Svalbard

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juni 1978 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 1 juni 1978 nr. 3389, 4 des 1992 nr. 1239, 9 jan 2004 nr. 67 (bl.a tittel og hjemmel). 

I medhold av matloven § 3 tredje ledd, jf. kgl.res. av 19. mars 1965 nr. 9941, har Landbruksdepartementet bestemt at lovens § 2, § 12c, § 19 og kap. V skal gjelde for Svalbard.

Første ledd gjelder bare forhold som kunne reguleres med hjemmel i tidligere lov av 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven).

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 67.