Forskrift om sammenlegging av tjenestetid for rett til pensjon (samordningsforskrift 7).

DatoFOR-1979-10-01-4082
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.10.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammenlagt tjenestetid, pensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 1. oktober 1979 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

For offentlige tjenestepensjoner som 1. oktober 1979 løper med begrenset samordningsfradrag for folketrygdpensjon og/eller personskadetrygdpensjon på grunn av samtidig rett til privat tjenestepensjon, skal endringen i samordningslovens § 1 nr. 2 ikke medføre at pensjonene settes ned.

II

Forskriften trer i kraft 1. oktober 1979.