Overgangsbestemmelse offentlig tjenestepensjon - privat (samordningsforskrift 37).

DatoFOR-1979-10-01-4111
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.10.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelOvergangsbestemmelse offentlig tjenestepensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 1. oktober 1979 med hjemmel i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

For offentlig tjenestepensjon som 1. oktober 1979 løper med begrenset samordningsfradrag for folketrygdpensjon og/eller personskadetrygdpensjon på grunn av samtidig rett til privat tjenestepensjon skal endringen i samordningslovens § 1 nr. 2 ikke medføre at pensjonen settes ned.

II

Forskriften trer i kraft 1. oktober 1979.