Forskrift om kommunestyrets/fylkestingets valg av varamedlemmer til sparebankenes forstanderskap. 

DatoFOR-1979-11-08-1
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1979 s 661
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§8 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om valg av forstanderskap, sparebank

I medhold av lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 8 fjerde ledd fastsettes at kommunestyre eller fylkesting som skal velge medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet i en sparebank ved forholdsvalg, kan velge så mange varamedlemmer at valget lar seg gjennomføre som forholdsvalg selv om bankes vedtekter fastsetter et lavere antall. Bestemmelsen om varamedlemmer i sparebankloven § 8 annet ledd kan herunder fravikes.