Forskrift om renten på kontolån til statskassen. Særavtaler.

DatoFOR-1980-01-04-8566
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§19.
Kunngjort
KorttittelForskr. om rente på kontolån til statskassen

Kapitteloversikt:

I

Fra 10. desember 1979 og inntil videre skal kontolån til statskassen forrentes etter følgende satser: 

Faste kontolån mottatt før 10. desember 19798 pst. p.a

Faste kontolån mottatt etter 10. desember 19799 1/2 pst. p.a

Kontolån med 12 måneders oppsigelse7 1/2 pst. p.a

Kontolån med 3 måneders oppsigelse5 pst. p.a

Kontolån med 1 måneds oppsigelse2 1/2 pst. p.a

Kontolån med 8 dagers oppsigelse1 1/2 pst. p.a

Kontolån fra Postgiroen6 1/2 pst. p.a

Kontolån fra Postsparebanken mottatt før 10. desember 19798 1/2 pst. p.a

Kontolån fra Postsparebanken mottatt etter 10. desember 19799 1/2 pst. p.a

Kontolån fra Folketrygdfondet10 pst. p.a 

Faste kontolån kan disponeres etter nærmere avtale med Finansdepartementet. Postgiroens, Postsparebankens og Folketrygdfondets kontolån kan disponeres uten oppsigelse.

Finansdepartementet kan gi nærmere bestemmelser og kan i spesielle tilfeller treffe særavtaler.