Forskrift om fastsettelse av renten på statens grunnkjøpsobligasjoner.

DatoFOR-1980-01-11-8567
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75
Kunngjort
KorttittelForskrift om rente på statens grunnkjøpsobl.

Kapitteloversikt:

I

Fra 1. januar 1980 settes renten på nye grunnkjøpsobligasjoner til 8 3/4 pst. årlig. Fra samme dag settes renten på nye grunnkjøpsobligasjonslån fra Norges Kommunalbank til 9 pst. årlig og renten på de korresponderende lån fra staten til Norges Kommunalbank til 8 3/4 pst. årlig.