Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven - medbestemmelse for tilsatte i staten.

DatoFOR-1980-06-06-6
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1980 s 384
Ikrafttredelse17.07.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§2, LOV-1977-02-04-4-§24, LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om unntak fra AML, statstilsatte

Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1980. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold om lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar 1977 § 2 nr. 3 annet ledd gis det unntak fra lovens § 24 nr. 2 slik at det for statlig forvaltning ved avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakernes forhandlingsberettigede organisasjoner kan bestemmes at de saker som er nevnt i § 24 nr. 2, helt eller delvis skal behandles under forhandlinger eller drøftinger mellom arbeidsgiveren og de forhandlingsberettigede organisasjoner i stedet for arbeidsmiljøutvalget.