Forskrifter om arbeids- og fritid for personale ved helse- og sosialinstitusjoner - dispensasjon fra arbeidsmiljøloven.

DatoFOR-1980-06-13-2
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1980 s 530
Ikrafttredelse04.08.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§41 jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om arbeidsmiljø i sosial/helseinst.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Kommunaldepartementet.

I

Personalet ved helse- og sosialinstitusjoner som deltar under pasienters/klienters ferieopphold, leirskole eller tilsvarende opphold i Norge eller i utlandet, gis dispensasjon fra bestemmelsen om ukentlig fritid i § 51 nr. 3, i den utstrekning det er påkrevet under reisene.

Dispensasjonen gis med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 41 annet ledd.