Forskrift om flytting av det sentrale ektepaktregister fra Oslo byskriverembete, gamle byområde, til landsregisteret for rettigheter i løsøre (løsøreregisteret) ved Brønnøy sorenskriverembete.

DatoFOR-1980-06-27-7
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1980 s 552
Ikrafttredelse01.09.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1927-05-20-1-§47 jf LOV-1991-07-04-47-§55
Kunngjort
KorttittelForskrift om flytting av ektepaktregisteret

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 27. juni 1980. Fremmet av justisdepartementet. 

Det i lov om ektefellers formuesforhold av 20. mai 1927 § 47 nevnte register over tinglyste ektepakter m.v. skal med virkning fra 1. september 1980 føres ved Landsregisteret for rettigheter i løsøre (løsøreregisteret) ved Brønnøy sorenskriverembete.