Forskrift om samordningsgaranti ved «stor» barnepensjon (samordningsforskrift 27).

DatoFOR-1980-10-15-4101
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.10.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordningsgaranti ved barnepensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 15. oktober 1980 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

For enke eller enkemann med barn som har rett til barnepensjon og som selv har rett til enke- eller enkemannspensjon, skal samordningsfradraget for barnepensjon og enke- og enkemannspensjon fra folketrygden begrenses, slik at summen av redusert enkepensjon (enkemannspensjon) og barnepensjon minst blir lik den reduserte barnepensjon som ville ha kommet til utbetaling, dersom rett til enke- eller enkemannspensjon ikke forelå. Begrensningen gjøres først i samordningsfradraget for barnepensjon.

II

Forskriften trer i kraft 15. oktober 1980.