Forskrift om fastsettelse av renten på statens grunnkjøpsobligasjoner og grunnkjøpsobligasjonslån.

DatoFOR-1981-04-10-8565
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak, LOV-1814-05-17-§75
Kunngjort
KorttittelForskrift om rente på grunnkjøpsobl. m.v.

Kapitteloversikt:

I

Fra 1. januar 1981 settes renten på nye grunnkjøpsobligasjoner til 9 3/4 pst. årlig. Fra samme dag settes renten på nye grunnkjøpsobligasjonslån fra Norges Kommunalbank til 10 pst. årlig og renten på de korresponderende lån fra staten til Norges Kommunalbank til 9 3/4 pst. årlig.