Forskrift om oppkreving av eksportavgift.

DatoFOR-1981-06-05-8828
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1981 616
Ikrafttredelse05.06.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-03-23-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om oppkreving av eksportavgift

Fastsatt ved kgl.res. av 5. juni 1981. Fremmet av Handelsdepartementet. 

I medhold av lov 23. mars 1956 nr. 3 om avgift på eksport til fremme av Norges eksportinteresser, § 1 tredje ledd fastsettes at varer som sendes fra Norge for lagring i utlandet eller som utføres i kommisjon/konsignasjon skal svare eksportavgift selv om en endelig salgskontrakt ikke foreligger.