Forskrifter etter lov om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging om fastsettelse av rentesatser ved etterligning.

DatoFOR-1981-06-26-8995
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1981 s 706
Ikrafttredelse26.06.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§6.
Kunngjort
KorttittelForskrift om etterligningsrente etter DSKL

§ 1.Blir det avsatte beløp å skattlegge ved etterligning etter lovens § 6 annet ledd, skal det svares rente med 14 prosent pr. år, regnet fra 1. januar 1982.

Ved etterligning av beløp som er avsatt i 1979 eller tidligere, skal renten være 10 pst. pr. år for inntektsåret 1981 eler tidligere år.

§ 2.Disse forskrifter trer i kraft straks.