Endringer i 1) rettskrivningen og læreboknormalen for bokmål og 2) bruksområdet for læreboknormalen. Delegasjon av fullmakt.

DatoFOR-1981-07-24-4940
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1981 771
Ikrafttredelse24.07.1981
Sist endretFOR-1989-12-22-1273
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-04-11-5
Kunngjort
KorttittelForskrift om læreboknormalen for bokmål m.v.

Fastsatt ved kgl.res. av 24. juli 1981. Fremmet av Kirke- og undervisningsdep. (Ved res. av 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Kirke- og kulturdepartementet). 

1.De endringer i rettskrivningen og læreboknormalen som Norsk språkråd har foreslått for bokmål, fastsettes som gjeldende for ordlister, norsklærer og andre godkjenningspliktige lærebøker.
2.Læreboknormalen legges til grunn for språkbruken i statstjenesten.
3.Departementet får fullmakt til å fastsette tidspunktet for når de nye reglene skal ta til å gjelde.
4.Departementet får fullmakt til å fastsette løpende endringer i rettskrivningen og læreboknormalen for bokmål og nynorsk etter de retningslinjer som er gitt i St.meld. nr. 100 for 1980-81.