Forskrifter om fredning for sibirstjerne Aster sibiricus

DatoFOR-1981-10-02-8783
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1981 911
Ikrafttredelse02.10.1981
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§23
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av sibirstjerne

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 2. oktober 1981. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni nr 63 § 13, jfr. §§ 21 og 23, er sibirstjerne Aster sibiricus ved kgl.res. av 2. oktober 1981 fredet i hele Norge mot innsamling, skade og ødeleggelse av enhver art.

II.

Formålet med fredningen er å bevare en av de mest truede planteartene i Nordens flora, som i Norge har en isolert populasjon av stor naturvitenskapelig interesse.

III.

Klima- og miljødepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for bestemte institusjoner eller personer når det gjelder vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller når formålet med fredningen krever det.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

IV.

Forskriften trer i kraft straks.