Forskrift om fradrag i inntekt om bord ved beregning av sjømannsskatt fra og med trekkåret 1983.

DatoFOR-1982-09-16-1431
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1982 497
Ikrafttredelse01.01.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1947-03-21-2-§4.
Kunngjort
KorttittelForskrift om sjømannsskatt i 1983

Med heimel i lov om skattlegging av sjømenn 21. mars 1947 nr. 2 § 4 nr. 1 bokstav a, har Finans- og tolldepartementet 16. september 1982 gjeve fylgjande føresegner:

Ved utrekning av sjømannsskatt frå og med trekkåret 1983 skal månadsfrådraget for utgifter som knyter seg til tenesta om bord vera kr. 770.