Forskrift om priser og betalingsbetingelser for eksport av tørrfisk.

DatoFOR-1982-10-05-1440
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1982 s 526
Ikrafttredelse29.11.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-06-30-10-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om priser m.v. for eksport av tørrfisk

I medhold av lov av 30. juni 1955 nr. 10 om regulering av og kontroll med produksjon, omsetning og utførsel av fisk og fiskevarer, § 2, siste ledd fastsatte Fiskeridepartementet 5. oktober 1982 forskrifter om nye priser og betalingsbetingelser for Nigeria for levering av tørrfisk og hoder/cuts.

Forskriftene er ved sirkulære fra Eksportutvalget for tørrfisk sendt samtlige interesserte eksportører.