Forskrift om overføring av fødselsregistreringen til folkeregistrerene.

DatoFOR-1982-10-22-3421
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1991-01-11-11
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75
Kunngjort
KorttittelForskrift om overføring av fødselsregistreringen

Fastsatt ved kgl.res. 22. oktober 1982. Endret 11. januar 1991 nr. 11.

1.Folkeregisteret i hver kommune skal fra 1. januar 1983 registrere fødsler, både levende og dødfødte barn.
2.Skattedirektoratet gis fullmakt til å fastsette forskrifter om registrering av fødsler.
3.Kgl.res. av 25. november 1915 om føring av fødselsregistre oppheves fra 1. januar 1983.