Forskrift om redusert samordningsfradrag for forlenget barnepensjon.

DatoFOR-1982-12-30-1829
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1982 s 882
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning av barnepensjon

Sosialdepartementet har 30. desember 1982 gitt slik forskrift i medhold av lov av 6. juli 1957 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27:

Ved tilståelse av forlenget barnepensjon fra folketrygden skal samordningsfradraget for barnepensjon reguleres slik at samlet utbetalt pensjon til barnekullet ikke utgjør mindre beløp enn om slik forlenget barnepensjon ikke var tilstått.