Forskrifter om priser for eksport av tørrfisk.

DatoFOR-1983-01-17-67
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1983 s 64 (Summ.)
Ikrafttredelse02.04.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-06-30-10-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om priser for eksport av tørrfisk

I medhold av lov av 30. juni 1955 nr. 10 om regulering av og kontroll med produksjon, omsetning og utførsel av fisk og fiskevarer, § 2, siste ledd, fastsatte Fiskeridepartementet 17. januar 1983 forskrifter om nye priser for levering av tørrfisk til Afrika unntatt Nigeria.

Forskriftene er ved sirkulære fra Eksportutvalget for tørrfisk sendt samtlige interesserte eksportører.