Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven § 50 for Sjøfartsdirektoratets og Skipskontrollens sjøkyndige, tekniske skipsinspektører og skipsmålere.

DatoFOR-1983-04-29-3349
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§41, LOV-1977-02-04-4-§50 jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om unntak fra AML, sjøkyndige

Fastsatt ved kgl.res. av 29. april 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 41 annet ledd gis det unntak fra § 50 for slikt arbeid avtalen av 23. juli 1982 mellom Sjøfartsdirektoratets ledelse og de berørte stedlige tjenestemannsorganisasjoner omhandler.