Forskrift om at lovgivningen om industrielt rettsvern gjøres gjeldende for Jan Mayen.

DatoFOR-1983-06-24-1131
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1983 567
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forJan Mayen
HjemmelLOV-1930-02-27-2-§2 jf LOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om industrielt rettsvern, Jan Mayen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 24. juni 1983. Fremmet av Industridepartementet.

I

I medhold av lov av 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen, § 2, annet ledd, jfr. lov av 17. juli 1925 nr. 11 § 4, gjøres følgende lover gjeldende for øya Jan Mayen:

1.Lov av  3. mars 1961 nr. 4 om varemerker.
2.Lov av  3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker.
3.Lov av 15. desember 1967 nr. 9 om patenter.
4.Lov av 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere.
5.Lov av 29. mai 1970 nr. 33 om mønster.