Forskrift om rett til å foreta eiendomsinngrep etter oreigningsloven.

DatoFOR-1983-07-08-1250
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1983 s 599
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§3.
Kunngjort
KorttittelForskr. om eiend.inngrep etter oreigningsloven

Fastsatt ved kgl.res. av 8. juli 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

I medhold av oreigningsloven § 3 bestemmes at rett til å foreta eiendomsinngrep etter oreigningsloven § 2 nr. 42 og 47, kan gis til enhver.